<div align="center"> <h1>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu</h1> <h3>Szpital Przasnysz, podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo specjalistyczne, diagnostyka, pomoc doraźna, telefony</h3> <p>Szpital Przasnysz, podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo specjalistyczne, diagnostyka, pomoc doraźna, telefony</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://szpitalprzasnysz.pl" rel="nofollow">szpitalprzasnysz.pl</a></p> </div>